POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Treść polityki prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych, które Hotele Gorzelanny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Pokrzywna 76, 48-267 Jarnołtówek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000560045(dalej jako: Spółka), e-mail: rodo@gorzelanny.pl, przetwarza:

 • przy pomocy witryny internetowej działającej pod adresem: https://www.gorzelanny.pl(dalej jako: Portal), w tym poprzez pliki cookies, możliwość zapisu na newsletter i możliwość prowadzenia korespondencji;
 • w ramach działalności na portalach społecznościowych;
 • w procesie rekrutacji;
 • w ramach świadczenia usług noclegowych;
 • w celach związanych z realizacją umów z

Spółka jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach powyższych czynności.

2.     Przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych

Spółka przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych i dlatego dane osobowe użytkowników Portalu (dalej jako: Użytkownicy lub Użytkownik)przetwarzane przy pomocy Portalu są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przetwarzając Państwa dane osobowe Spółka realizuje obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO)oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego.

W polityce prywatności znajdą Państwo w szczególności informacje wymagane przez art. 13 i 14 RODO.

3.     Ogólne zasady korzystania z Portalu

Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Dlatego połączenie z Portalem jest realizowane poprzez szyfrowany protokół HTTPS. Pomaga to zapobiegać przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Klikając w symbol kłódki znajdujący się w pasku adresu uzyskają Państwo informacje dotyczące certyfikatu bezpieczeństwa Portalu, a w zależności od wykorzystywanej przeglądarki – również możliwość przeglądania szczegółowych informacji na temat zapisanych w Państwa urządzeniu plików cookies.

Podjęte przez Spółkę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli korzystając z Portalu nie zachowają Państwo ogólnych zasad bezpieczeństwa.

 

Dane osobowe Użytkowników (w tym w szczególności adres IP, inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Spółkę:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Portalu – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. prowadzenie analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności Portalu i świadczonych usług [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

4.     Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zapisem na

newsletter

Administrator przesyła informacje handlowe, w tym newsletter, osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Zapis na newsletter jest możliwy w szczególności poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na Portalu albo poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w karcie meldunkowej podczas pobytu w prowadzonym przez Spółkę obiekcie hotelowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać informacje handlowe, w tym newsletter. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym newslettera, otrzymają Państwo na podany adres e-mail link aktywacyjny, potwierdzający prawidłowość podanego adresu e-mail i chęć otrzymywania informacji handlowych, w tym newslettera. Aby otrzymywać informacje handlowe, w tym newsletter, należy kliknąć w otrzymany link aktywacyjny.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby przesyłania informacji handlowych, w tym newslettera jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Spółki jako administratora, tj. marketingu bezpośredniego, w związku z wyrażeniem przez Państwa chęci otrzymywania informacji handlowych, również w formie newslettera [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych można cofnąć w każdej chwili, klikając w odpowiedni link znajdujący się u dołu wiadomości zawierającej zamówione informacje handlowe bądź wysyłając oświadczenie o cofnięciu zgody na adres e-mail: rodo@gorzelanny.pl.

5.     Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem

korespondencji

Spółka udostępnia w Portalu dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z nią przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności (poprzez pocztę elektroniczną).

Kontakt jest możliwy poprzez kliknięcie w Portalu w hiperłącze składające się z nazwy adresu e- mail Spółki, co może spowodować automatyczne przekierowanie do programu poczty elektronicznej Użytkownika. Skorzystanie z tej formy kontaktu wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi zwrotnej, a więc przede wszystkim adresu e-mail. Brak adresu e-mail uniemożliwi obsługę zapytania Użytkownika przez Spółkę. Użytkownik może dobrowolnie podać także inne dane w celu zidentyfikowania go, ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Na takich samych zasadach Spółka przetwarza dane

 

osobowe, gdy kontaktują się Państwo ze Spółką drogą e-mailową bez wykorzystania hiperłącza wPortalu, a więc wysyłając e-mail bezpośrednio ze swojej skrzynki e-mailowej na adres e-mail Spółki.

Ponadto kontakt ze Spółką jest możliwy poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” w Portalu. Do skutecznego przesłania wiadomości niezbędne jest wypełnienie co najmniej pól oznaczonych symbolem gwiazdki: *. Brak podania tak oznaczonych danych uniemożliwi obsługę zapytania Użytkownika przez Spółkę. Użytkownik może dobrowolnie podać także inne dane w celu zidentyfikowania go, ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych jest zgoda Użytkownika, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wysyłając wiadomość, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu obsługi przesłanego zapytania.

W zależności od treści wiadomości otrzymanej od Państwa, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, np. do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu zawarcia i realizacji umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO].

6.     Pliki cookies

Pliki cookies to pliki tekstowe. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego (czyli urządzenia, przy pomocy którego przeglądają Państwo Portal). Służą one rozpoznawaniu Państwa urządzenia końcowego (np. komputera, telefonu, tabletu) przy ponownym połączeniu z Portalem. Pliki cookies służą lepszemu ustaleniu indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika.

W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Użytkownik zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Mogą więc Państwo nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies w urządzeniu końcowym, z którego łączą się Państwo z Portalem. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w Państwa przeglądarce. Dostawcy popularnych przeglądarek internetowych oferują informacje na temat sposobu wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies. Jednak wyłączenie plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu.

Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies przy jednoczesnym dalszym korzystaniu z Portalu oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych przez Portal.

Administrator korzysta z Google Analytics, które jest narzędziem wykorzystywanym do analizy Państwa wizyt na Portalu. Przy pomocy tego narzędzia nie są zbierane dane pozwalające na ustalenie Państwa tożsamości. Aplikacje Google Analytics pozwalają na monitorowanie ruchu na Portalu oraz dostosowania jej do Państwa potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa danych gromadzonych przy pomocy Google Analytics znajdą Państwo pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

7.       Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych

W Portalu znajdują się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych – m.in. stron zawierających opinie na temat pobytu w obiektach hotelowych zarządzanych przez Spółkę czy portali społecznościowych, w których Spółka prowadzi swoje profile (tzw. fanpage). Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem tych stron internetowych są administrowane przez podmioty trzecie. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty określają przepisy prawa, któremu podlegają administratorzy tych serwisów oraz ich regulacje wewnętrzne (np. polityki prywatności). W przypadku portali społecznościowych Spółka może również być samodzielnym administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach obsługi fanpage’a Spółki. Pełne informacje na ten temat znajdują się na profilu Spółki na każdym z takich portali społecznościowych.

8.     Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Spółka prowadzi działania rekrutacyjne w oparciu o dokumenty i informacje przekazane przez kandydata do pracy. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a prawo żądania przez Spółkę podania tych danych osobowych wynika z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Podanie informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymagane wyłącznie, jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Informacja, które dane osobowe są niezbędne, jest każdorazowo wskazywana w treści ogłoszenia pracy.

 

Niepodanie tych danych osobowych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa dane były przetwarzane przez Spółkę dla celów przyszłych rekrutacji, należy wyrazić na to zgodę w treści korespondencji ze Spółką lub w treści CV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji nie jest obowiązkowe i jej niewyrażenie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w bieżącej rekrutacji. Niewyrażenie takiej zgody będzie skutkowało usunięciem przez Spółkę Państwa danych osobowych po zakończeniu rekrutacji, na którą Państwo aplikują, chyba że zostaną Państwo zatrudnieni w wyniku przeprowadzonej rekrutacji albo że dane będą przechowywane w celu obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu przeprowadzenia rekrutacji, na którą Państwo aplikują. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 221 1 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a w zakresie danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z 221a § 1 Kodeksu pracy);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wówczas Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę jako administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

9.       Przetwarzanie danych w ramach świadczenia usług noclegowych

Dokonując rezerwacji pobytu w obiektach hotelowych zarządzanych przez Spółkę – czy to bezpośrednio na stronach internetowych Spółki, przez telefon, e-mail bądź osobiście, czy też dokonując rezerwacji za pośrednictwem zewnętrznych portali rezerwacyjnych – podają Państwo swoje dane osobowe niezbędne do dokonania rezerwacji i do realizacji pobytu.

Dane osobowe będą w takim przypadku przetwarzane:

 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką, obejmującej korzystanie z usług noclegowych wraz z usługami dodatkowymi [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];
 • jeżeli dokonali Państwo rezerwacji pobytu przez zewnętrzny portal rezerwacyjny (np. Groupon, Travelist, Booking, Triverna), dane o Państwa pobycie mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy łączącej Spółkę z operatorem takiego portalu (np. w celu informowania o zgłoszonej reklamacji, dokonania rozliczeń), co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę jako administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, takich jak marketing bezpośredni, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń lub obrona w zakresie wzajemnych roszczeń, kontakt z Państwem w razie nieprzewidzianych zdarzeń (np.

 

błędu przy realizacji płatności), archiwizacja, realizacja umów Spółki z innymi podmiotami, jeśli przetwarzanie Państwa danych jest w tym celu niezbędne, np. gdy biorą Państwo udział w pobycie grupowym lub gdy jest to niezbędne do likwidacji szkody, cele administracyjne grupy przedsiębiorstw [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

 • w celu wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO];
 • w celu świadczenia usług SPA w oparciu o Państwa wyraźną zgodę udzieloną przed skorzystaniem z ww. usług [art. 9 ust. 2 lit. a) RODO].

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich podanie jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy między Państwem a Spółką. Niepodanie danych uniemożliwi zrealizowanie Państwa pobytu w obiekcie hotelowym Spółki lub realizację poszczególnych usług. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych podanie danych może być obowiązkowe (np. do wystawienia faktury VAT), co wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Co do zasady Państwa dane osobowe podają Państwo sami. Jeśli jednak biorą Państwo udział w pobycie grupowym albo dokonali Państwo rezerwacji pobytu poprzez zewnętrzny portal rezerwacyjny, Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji pobytu są przekazywane Spółce przez organizatora pobytu grupowego albo operatora zewnętrznego portalu rezerwacyjnego. Zazwyczaj są to dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz informacje na temat zakupionej lub zarezerwowanej usługi.

10.    Przetwarzanie danych w celu realizacji umów innych niż związanych ze świadczeniem

usług noclegowych

Spółka przetwarza dane osobowe w związku z realizacją umów z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą dotyczyć drugiej strony umowy, jak i osób reprezentujących drugą stronę umowy (np. jako członkowie zarządu, pełnomocnicy, osoby kontaktowe). W takim przypadku dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz w celu realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] lub z podmiotem, który reprezentuje osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę, tj. dla celów dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego, przechowywania dokumentacji umowy (w tym korespondencji), a także dla celów administracyjnych w ramach grupy przedsiębiorstw [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • w celu wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO].

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych podanie danych może być obowiązkowe (np. do wystawienia faktury VAT), co wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

11.    Odbiorcy danych

W zależności od celu przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Spółki określone usługi. Zakres ujawnianych danych nie wykracza poza potrzebę uzasadnioną charakterem takich usług. Mogą to być podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, o ile skorzystanie z tradycyjnej formy korespondencji okaże się niezbędne. Odbiorcą wszelkich danych przetwarzanych w formie elektronicznej może być podmiot zajmujący się obsługą IT Spółki lub dostarczaniem rozwiązań IT (np. oprogramowania). W przypadku danych przetwarzanych dla celów e-mail marketingu (np. newslettera) dane mogą być ujawnione podmiotowi świadczącemu usługi mass mailingu. Odbiorcą danych gromadzonych poprzez Google Analytics jest podmiot udostępniający tą usługę.

Poza tymodbiorcą danych mogą być banki oraz podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe. Państwa dane mogą zostać ujawnione ubezpieczycielowi Spółki, jeśli będzie to niezbędne do likwidacji szkody, a także podmiotom funkcjonującym z Administratorem w ramach grupy przedsiębiorstw (dla celów administracyjnych).

Jeżeli biorą Państwo udział w pobycie grupowym w obiekcie hotelowym Spółki, dane mogą zostać ujawnione organizatorowi pobytu grupowego, a jeśli dokonali Państwo rezerwacji pobytu poprzez zewnętrzny portal rezerwacyjny dane o pobycie mogą zostać ujawnione operatorowi tego portalu.

Dane osobowe mogą też zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

12.    Okres przechowywania danych osobowych

Spółka nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji określonego celu przetwarzania. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

Co do zasady Państwa dane osobowe przetwarzane za pomocą Portalu są przez czas korzystania z Portalu lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, do czasu ustania celu prowadzenia korespondencji, o ile nie wystąpi inna podstawa przetwarzania (np. zawarcie z Państwem umowy na skutek prowadzonej korespondencji). Dane osobowe związane z przesyłaniem newslettera są przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody na otrzymywanie newslettera lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych.

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy są przechowywane przez czas trwania (realizacji) umowy, a po jej zakończeniu mogą być przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń – zarówno wzajemnych roszczeń stron umowy, jak i innych podmiotów (np. uczestników wyjazdu grupowego), w tym roszczeń związanych z zobowiązaniami publicznoprawnymi.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dane będą przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. okres przechowywania dokumentów księgowych).

 

13.    Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich

Spółka korzysta z usług Google. Usługi te są świadczone obecnie przez Google Ireland Ltd. Są to przede wszystkim usługi Google Analytics oraz Google Docs. Mając na względzie powiązania podmiotowe między Google Ireland Ltd. a innymi podmiotami (np. Google LLC) Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane przy pomocy tych usług mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dotyczy to danych osobowych gromadzonych automatycznie poprzez Portal (opisane w pkt. 3. i 6. polityki prywatności) oraz dane niezbędne do rezerwacji i obsługi pobytu w obiektach hotelowych.

Gwarancją zgodnego z prawem przetwarzania danych przez takie podmioty spoza EOG jest m.in. przestrzeganie postanowień porozumienia nazywanego Privacy Shield (Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA).

Treść postanowień Privacy Shield znajdą Państwo tutaj:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=NL

14.    Państwa uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę.

Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Administratora lub poprzez e-mail na adres: rodo@gorzelanny.pl.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

15.    Kwestie nieuregulowane w polityce prywatności oraz okres obowiązywania

Gdyby mieli Państwo wątpliwości lub pytania dotyczące polityki prywatności lub ochrony Państwa danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@gorzelanny.pl. Na ten adres można również kierować wszelkie żądania realizacji uprawnień opisanych w punkcie 14 polityki prywatności.

 

 

Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 22 lipca 2019 r. do czasu jej zmiany przez Spółkę.